Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Καβάφης

Διδακτική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τον Κ> Καβάφη.

Σενάρια

Οδηγίες της Κ. Στάμου για την οργάνωση σεμιναρίων.
<div style="width:425px" id="__ss_3374512"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Stergios/ss-3374512" title="Διδακτικά σενάρια" target="_blank">Διδακτικά σενάρια</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/3374512" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Stergios" target="_blank">Stergios</a> </div> </div>